lördag 21 maj 2011

Vad tycker företagsläkare och företagssköterskor?

Vid denna veckas utbildning för FHV läkare och sköterskor fick jag en massa input om viktiga frågor att belysa. Några som båda professionerna gav uttryck för var att titta på betydelsen av utformning av avtalen mellan FHV och deras kunder- påverkar det hälsan hos de anställda och om det gör det på vilket sätt? En annan viktig sak att beforska som lyftes var betydelsen och effekter av hälsoundersökningar - hur skall man göra dem. Vilken funktion fyller de och ger de några effekter på hälsa och livsstil?
Ge gärna mer input till vad som är viktiga områden inom FHV att forska om.

Håll utkick efter annons om tjänst hos oss - var med och utveckla forskningsprogrammet för företagshälsovårdsforskning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar