onsdag 1 juni 2011

Obligatorisk FHV eller inte - det är frågan.....

Många inom FHV pratar om hur bra det skulle vara om FHV blev obligatorisk för arbetsgivare. Vad skulle fördelarna vara? Kontinuitet, mer påverkansmöjligheter, större möjlighet att arbeta hälsopromotivt ges som några argument för detta. Obligatorium innebär ju inte att konkurrensen eller upphandlingsförfarandet skulle försvinna. Fhv kommer fortfarande att behöva konkurrera om uppdragen och kunderna och därför hur det än ser ut så måste FHV som bransch bli mer kunskapsorienterad i bemärkelsen att man måste arbeta mot ett mer vetenskapligt baserat utbud i sina tjänster. Att via vetenskapliga resultat kunna visa på nyttan av insatser för anställdas hälsa, prestation och företagsekonomiska konsekvenser skulle troligen öka efterfrågan på FHV tjänster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar