tisdag 3 maj 2011

Sömnapné och bröstcancer

Gårdagen på arbets-och miljömedicinska utbildningsdagarna innehöll en hel del spännande och nytt. Jag inledningstalade, och berättade om min vision av en företagshälsovård som arbetar enligt evidensbaserad praktik i nära samverkan med oss forskare. Jag betonade också vikten av att tillsammans med företagshälsovården arbeta med att utveckla kostnadseffektiva metoder för att förbättra hälsa och arbetsmiljö. Bengt Järvholm berättade om sin rapport om Arbetsrelaterad dödsfall. Den stora nyheten där var relationen mellan skiftarbete och bröstcancer. Kvinnor med skiftarbete har en högre risk för bröstcancer, och man tror att detta kan förklaras av hormonella rubbningar. Hela rapporten finns att ladda ned på arbetsmiljöverkets hemsida http://www.av.se/

En annan intressant föreläsning handlade om sömnapné. Lena Leissner från USÖ berättade om underdiagnostik och dess konsekvenser. Inom vården (bland annat inom företagshälsovården) missar vi ofta dessa patienter. De söker för olika besvär, exempelvis högt blodtryck och på frågan om hur de sover säger de ofta att "sova har jag inga problem med - jag kan somna var som helst". För att upptäcka denna problematik krävs att vårdgivaren ställer mer detaljerade frågor kring trötthet, vakenhet, snarkning etc.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar