måndag 30 september 2013

Vad kostar alkoholrehab ......

Alkoholproblem kan leda till ökad ohälsa och frånvaro bland anställda, risk för olyckor och arbetsrelaterade skador, vilket medför ökade kostnader för arbetsgivare och individ. Det finns stöd för att relativt okomplicerade behandlingsprogram kan genomföras av till exempel företagshälsovård. Utifrån denna kunskap har 15-metoden för kort alkoholbehand­ling utvecklats.
Snart kommer en första rapport där vi kartlagt kostnader för olika program för alkoholrehabilitering. De olika behandlingsalternativ är öppenvårdsprogram som idag erbjuds till medarbetare med alkoholproblem. Utöver kostnaderna för själva behandlingen har vi utifrån ett arbetsgivarperspektiv även tagit hänsyn till kostnaden för utebliven arbetstid i samband med alkoholbehandlingen.

tisdag 3 september 2013

Arbetsplatsen avgörande för långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa

En ny avhandling från en av mina doktorander, nyblivna doktorn Anna Bryngelson (grattis igen Anna!) visar att insatser på arbetsplatsen är avgörande för att minska sjukfrånvaron. Avhandling visar även att risken för ohälsa och sjukfrånvaro ökar när man genomför stora personalneddragningar i verksamheten. I dessa tider med ökande sjukfrånvaro för just psykisk ohälsa ger denna avhandling ett viktigt bidrag.
Länk till avhandlingen