torsdag 12 maj 2011

Är det möjligt att bedriva forskning inom företaghälsovården?

Jag och min forskargrupp har fått uppdraget att bygga upp ett program för forskning om företagshälsovårdens metoder. Detta innebär en hel del utmaningar. Forskningen om metoder bygger bl a på att det finns en efterfrågan på företagshälsovården och dess tjänster så att det går att pröva olika metoder i samarbete med arbetsplatser. Den andra utmaningen är att större delen av företagshälsovården drivs som privat affärsdrivande verksamheten. Det kan göra det svårt för anställda inom företagshälsovården att ta tid till att medverka i forskningsprojekt.

Jag är övertygad om att företagshälsovårdens överlevnad som ett attraktivt alternativ för arbetsgivare, är beroende av att arbetet inom företagshälsovården bedrivs med ökad inriktning på sk evidensbaserad praktik, dvs använder vetenskapligt kvalitetssäkrade metoder där man vet vilka effekter som kan uppnås av specifika insatser.

Själv har jag gott hopp om att vi tillsammans: forskare, företagshälsovård och arbetsgivare kommer att kunna bygga upp en konkurrenskraftigt forskningsmiljö som på ett starkt sätt både gör avtryck inom vetenskapen och i vardaglig verksamhet.

Vad tycker ni: Är det möjligt att bedriva forskning inom företaghälsovården? Är det viktig forskning?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar