torsdag 19 april 2012

På besök i Malmö och Lund

Igår mötte jag skåneregionens styrgrupp för samarbete mellan primärvård och FHV. Det var mkt givande och jag ser fram emot att följa utvecklingen av de modeller som växer fram. Samverkan mellan dessa två är otroligt viktigt för att ge varje individ lika möjlighet att klara av sitt arbete trots sjukdom och ev fubktionshinder. Idag i är det Temadag för FHV sköterskor där jag om en stund skall prata om vårt program, vår forskning och möjligheter till att engagera sig i gemensamma projekt. Det skall bli roligt. Min upplevelse är att FHV sköterskor är en aktiv och engagerad grupp med stor kännedom om arbetsplatsen oh de olika arbetsförhållanden och förutsättningar som finns. Ser fram emot att träffa dem.

måndag 2 april 2012

Nu är det dags! Introduktionskurs i evidensbaserad praktik för företagshälsovården

Vi är mycket glada över att kunna annonsera att vi nu startar vi den första kursen i EBP för företagshälsovården med syfte att ge en första intro till området EBP. Den startar 27 augusti och en del av kursen ges via distans. Kursen är öppen för alla inom FHV och har du högskolebehörighet ger den dig 2 högskolepoäng.

Ur kursinnehållet
Evidensbaserad praktik i Företagshälsovården
Hur och var man hittar aktuell forskning och nya metoder
Kritisk granskning av vetenskaplig litteratur
Att värdera och applicera egna och patienters erfarenheter
Etiska aspekter
Hinder och förutsättningar med EBP


Vi anordnar den med hjälp av enheten för uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet. Det finns 20 platser så anmäl dig idag så du är säker på att få plats! Gå in på länken nedan och läs mer!

http://intranet.karolinskaeducation.ki.se/coursecatalog_new/showCourseCatalog_design.asp?CourseTermPublicInfoId=1977

Kursansvarig är Med doktor Iben Axen se vem hon är här 

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=39445&a=139465&l=sv