torsdag 1 mars 2012

Välkomnar nya medarbetare inom programmet för företagshälsovårdens metoder

Nu är tjänsttillsättningen klar för doktorand/post dok inom programmet. Vi välkomnar Bozana Johansson, psykolog från Gävle, som blivande doktorand och Charlotte Wåhlin, sjukgymnast/ergonom från Linköping som post dok. Charlotte disputerar i april vid Linköpings universitet. Båda har lång erfarenhet från att arbeta inom företagshälsovård och kommer att fortsätta arbeta inom FHV-verksamheten parallellt med forskningsarbetet. De blir ett välkommet tillskott i vår forskargrupp.
För övrig så skall ni ha extra noga koll här för nu kommer inom kort ett par nya publikationer med högsta relevans för FHV att lanseras!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar