måndag 5 mars 2012

Forskning och utveckling inom FHV - behov och förutsättningar

Under hösten hade vi möten med representanter för FHV ledning, arbetstagare och arbetsgivare för att diskutera forskning och utveckling inom FHV - behov och förutsättningar. Diskussionerna var mycket givande och fruktbara. Denna typ av möten kommer vi att bjuda in till i höst igen. Nu finns en kort sammanfattning publicerad. Du hittar rapporten på www.fhvforskning.se under publicerat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar