torsdag 29 mars 2012

Chefers hälsa i kommuner och landsting

Det slog mig att jag inte sagt något om en rapport som vi kom med förra året "Hierarkier av hälsa - chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting". Det är ett projekt som finansierades av AFA försäkring där vi har undersökt något som man ofta glömmer och och som är dåligt beforskat - nämligen hur chefer mår och har det med sin arbetsmiljö. Våra resultat visar att chefer upplever mycket stress och har stressrelaterade symtom. Den visar också att det finns tydliga hierarkier från toppchefer med bäst hälsa och bäst arbetsmiljö till första linjens chefer med mest ohälsa och mest problem i arbetsmiljön. Tyvärr gäller hierarkierna också mellan könen - manliga toppchefer bäst kvinnliga första linjens chefer sämst. Läs mer - den finns att ladda ned på www.ki.se/imm/iir .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar