måndag 19 mars 2012

Ny rapport om FHV och evidens

Nu äntligen finns rapporten från vår nationella undersökning om evidensbaserad praktik inom företagshälsovården. Du hittar den på kompentenscentrats hemsida www.fhvforskning.se via länken
http://www.fhvforskning.se/FixedDynamic/Blank.aspx?Publicerat

Resultaten i undersökningen är glädjande då anställda inom FHV uttrycker en ambition och lust att arbeta med mer bas i vetenskapliga fynd - evidensbaserad praktik (EBP). Starka önskemål uttrycktes om kompetensutveckling inom detta och om att lära sig använda IT som ett sökhjälpmedel för att hitta det senaste inom vetenskapliga rön. Som en konsekvens av detta kommer vi på KI erbjuda utbildning för FHV anställda om hur man arbetar enligt EBP. Kursen kommer att gå i slutet av augusti - mer info kommer nästa vecka! För de som deltog i enkätundersökning  kommer ett erbjudande om att en person från den deltagande enheten får gå utbildningen kostnadsfritt. så arbetar du vid en enhet som deltog i undersökningen passa på att anmäla till din chef att du vill gå!

I övrigt arbetar vi med att göra AHA-metoden tillgänglig som metod för FHV och arbetsgivare att arbeta preventivt med arbetsmiljö och hälsa. En ny modul för identifiering och åtgärd av stressrelaterad psykisk ohälsa kommer att inkluderas baserad på de senastevetenskapliga rönen. AHA-metoden är vetenskapligt prövad och implementerad på ett stort antal olika företag och organisationer.Tidsplanen för att släppa denna nya mer användarvänliga version är att den skall läggas ut under hösten 2012. I arbetet med att utforma den så användarvänlig som möjligt kommer bla företagsläkare Ragnhild Ivarsson Walther att deltaga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar