onsdag 22 februari 2012

Vill du vara med och skapa förutsättningar för nya metoder i FHV?

Tillsammans med föreningen svensk företagshälsovård söker vi personer som är praktiskt verksamma inom företagshälsovården som kan vara med och belysa förutsättningar för tillämpning av nya vetenskapligt prövade metoder för FHV.

Målsättningen är att den så kallade implementeringsgruppen skall bestå av två personer från varje yrkeskategori. Företagsläkare, företagssköterska, ergonom, beteendevetare, arbetsmiljöingenjör samt hälsovetare.

Gruppen träffas när nya vetenskapligt kvalitetssäkrade metoder presenteras och resonerar kring vad som krävs för att metoderna skall kunna användas inom FHV både på organisations- och praktikernivå. Till exempel kan diskussionerna röra sig om det behövs utbildningsinsatser, organisatoriskt stöd, tidsåtgång, vilka professioner som kan tillämpa metoden etc.

Syftet med gruppen är att skapa och presentera förutsättningarna för tillämpning av nya metoder. Dessa förutsättningar dokumenteras skriftligt och läggs ut offentligt på en hemsida tillsammans med den metodbeskrivning som finns publicerad och som gruppen utgått ifrån vid sin bedömning. Inga aspekter ska läggas på om man tror på metoden eller inte.  

FSF samordnar implementeringsgruppen som vid behov träffas på FSF:s Kansli, Sturegatan 11. Deltagare är FHV praktiker inom de olika professionerna, representant för akademin och FSF samt adjungerad är den forskare som varit ansvarig för att utveckla/pröva metoden som är under granskning.

Intresseanmälan för deltagande skickas snarast till
marie.dahlgren@foretagshalsovard.se


För mer information om projektet kontakta mig på  Irene.Jensen@ki.se
Representanter för forskargruppen och FSF beslutar och utser sammansättningen av gruppen utifrån intresseanmälningarna under våren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar