måndag 2 april 2012

Nu är det dags! Introduktionskurs i evidensbaserad praktik för företagshälsovården

Vi är mycket glada över att kunna annonsera att vi nu startar vi den första kursen i EBP för företagshälsovården med syfte att ge en första intro till området EBP. Den startar 27 augusti och en del av kursen ges via distans. Kursen är öppen för alla inom FHV och har du högskolebehörighet ger den dig 2 högskolepoäng.

Ur kursinnehållet
Evidensbaserad praktik i Företagshälsovården
Hur och var man hittar aktuell forskning och nya metoder
Kritisk granskning av vetenskaplig litteratur
Att värdera och applicera egna och patienters erfarenheter
Etiska aspekter
Hinder och förutsättningar med EBP


Vi anordnar den med hjälp av enheten för uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet. Det finns 20 platser så anmäl dig idag så du är säker på att få plats! Gå in på länken nedan och läs mer!

http://intranet.karolinskaeducation.ki.se/coursecatalog_new/showCourseCatalog_design.asp?CourseTermPublicInfoId=1977

Kursansvarig är Med doktor Iben Axen se vem hon är här 

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=39445&a=139465&l=sv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar