torsdag 16 juni 2011

Administration och forskning

Idag träffade jag yrkesföreningen för FHV administratörer för att berätta om forskningsprogrammet och för att diskutera deras roll inom detta. En viktig funktion inom forskning är administration - utan en duktig administratör är många projekt strandsatta eller kanske tom helt kapsejsade. Forskning bestär till stor del av insamlande av uppgifter som skall systematiseras för att noggran uppföljning skalll vara möjlig. Jag hoppas därför mycket på ett gott samarbete med denna yrkesgrupp i de kommande projekten ute på enheterna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar