onsdag 29 juni 2011

Var är beteendevetarna inom FHV......

Jag saknar kontakt med en yrkesförening för beteendevetare inom FHV. Tydligen existerar inte någon sådan. Ni är den enda yrkesgruppen som jag förstår det som inte har en förening. Jag har därför svårt att få kontakt med representanter som kan prata för er som yrkesgrupp inom FHV. Om jag får önska något så vore det att beteendevetarna organiserade som övriga yrkesgrupper då det skulle gynna samarbete inom forskning och utveckling inom FHV. Ni är en mycket viktig yrkeskategori då den psykosociala arbetsmiljön och de psykosociala frågeställningar får allt mer plats och betydelse inom FHV.

1 kommentar:

  1. Man kan också omformulera frågan till "Vem är beteendevetare inom FHV"? Är själv leg. psykolog och har nyligen börjat jobbar inom FHV i Sverige. Har börjat upptäcka att beteendevetarna inom FHV i Sverige har mycket olika bakgrund t.ex. socionomer, personalvetare och leg. psykologer. I mitt hemland Finland är det leg. psykologer som jobbr inom FHV och då skall man gå en obligatorisk specialiseringskurs vid Arbetsmiljöinsitutet inom 2 år efter att man anställts inom FHV. Min gissning är att den stora spridningen i utbildningsbakgrund samt brist på gemensam specialiseringsutbildning kan ha påverkat att ingen förening bildats i Sverige.

    SvaraRadera