torsdag 22 augusti 2013

Första riktlinjen för metoder för Företagshälsovården snart ute.

Efter ett års arbete är vi snart redo att lansera den första riktlinjen från gruppen.  Riktlinjen beräknas gå ut på remiss till bla yrkesföreningarna inom FHV i början av november. Den 16 dec kl 14.00 presenteras riktlinjen vid ett seminarium. Närmare information om seminariet kommer under hösten.  Riktlinjearbetet för ländryggbesvär baseras framförallt på systematiska genomgångar av evidensläget och publicerade guidelines från Sverige och internationellt. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar