torsdag 22 augusti 2013

Nya forskningsmedel för att utveckla analysmodeller för mätning av ekonomisk nytta av insatser för arbetshälsa!

Åter i sadeln efter semestern. Det känns bra att vara tillbaka. Mycket har hänt sen senast bl. a har vi fått stora anslag. Vi arbetar som ni vet hårt med att utveckla analyser för den ekonomiska uppföljningen av insatser. Vi har riktat in oss på mätningar av produktivitet och produktionsbortfall för att fånga detta ur ett arbetsplatsperspektiv. Detta har lett till att vi nu fått 4 miljoner kronor från AFA Försäkring för att fortsätta detta arbete. Forskningsledare är Malin Lohela Karlsson.
Läs mer på AFA Försäkring

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar