torsdag 22 augusti 2013

Kompetenscentrum får nya forskningsmedel!

AFA Försäkring har beviljat oss 6 miljoner kronor för det fortsatta arbetet med att utveckla strategier för kunskaps- och kvalitetsutveckling i företagshälsovården för att öka spridning och användning av kostnadseffektiva metoder för hälsoarbete inom Företagshälsovården. Modellen bygger på samverkan mellan akademin, företagshälsovården och arbetsgivar-/arbetstagarparter. I modellen ingår den sen tidigare startade  Företagshälsans riktlinjegrupp - för implementering av evidensbaserade metoder - som arbetar med riktlinjearbete enligt internationell förbild.

Forskningsledare är jag som tillsammans med professor Jörgen Eklund beviljades anslaget.
Läs mer om på AFA Försäkring

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar