torsdag 11 april 2013

Hälsoundersökningar - att vara eller inte vara.....

Igår hade vi ett möte om forskningsläget rörande hälsoundersökningar. Wim Grooten, forskare vid karolinska institutet som bedriver studier inom området sedan några år tillbaka var inbjuden till ledningsgruppen för vårt forskningsprogram #Metoder för företagshälsovården. Utifrån de internationella kunskapsgenomgångar som genomförts så kan man konstatera att #hälsoundersökningar utan uppföljande insatser inte är effektivt. Dessutom för att nå effekter på hälsa och levnadsvanor är det viktigt att de insatser som sätts in är i möjligaste mån evidensbaserade insatser. Vi kommer nu tillsammans att sammanfatta kunskapsläget med rekommendationer om vad man utifrån det bör göra idag. Vi räknar med att publicera detta innan sommaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar