fredag 26 april 2013

Vad kännetecknar chefer med effektivt arbete för säkra och hälsosamma arbetsplatser?


I en expert analys från European Agency for Safety and Health om Ledarskap och ett effektivt hälso- och säkerhetsarbete (systematiskt arbetsmiljöarbete ,SAM) på arbetsplatsen undersöker de frågan. I rapporten sammanfattar man vad som kännetecknar chefer som har ett bra SAM-arbete för säkra och hälsosamma arbetsplatser. Sjutton rekommendationer ges utifrån sammanställning av kunskapen från forskning och fallstudier varav några förefaller enligt mina erfarenheter särskilt avgörande. Som chef bör du

·        Ta tydligt ansvar för hälso- och säkerhetsarbetet

·        Vara tydlig uppåt till högsta ledning att detta är en prioriterad fråga

·        Vara tydlig utåt till medarbetare att högsta ledning prioriterar hälso- och säkerhetsarbete

·        Vara ett gott exempel i detta

·        Involvera medarbetarna aktivt

·        Ha ett öppet kommunikativt klimat i dessa frågor, både ”top down” och ”bottom up”

·        Genomför systematiska kartläggning av arbetsmiljö och hälsa inkluderande analys och åtgärd

·        Tillse att resurser finns

·        Belöna och uppmärksamma säkerhetsbeteenden
Läs mer i rapporten   Hämta rapporten här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar