måndag 4 mars 2013

Screening av ryggbesvär - prognostiskt enkelt instrument

Nu finns ett nytt svensk screeninginstrument  för att identifiera negativa prognostiska faktorer vid ryggbesvär. Det är en översättning av det engelska STarT Back Screening questionnaire och bygger på de evidens som finns i guidelines rörande ryggbesvär. Instrumentet består endast av några få frågor och är enkelt att använda. Det finns i ett stort antal språkversioner och används internationellt. Det är nu testat för validitet av Carola Betten i en masteruppsats. Vi använder den förnärvande också i en stor ryggstudie i Skåne "Work Up" som leds av Doc Birgitta Grahn. Kan starkt rekommendera formuläret för användning inom FHV.
I länken nedan kommer ni till den internationella sidan för STarT Back där den svenska versionen ligger. För att få rapporten är C Bettens mail cabe0036@student.umu.se

Screeningformulär STarT Back

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar