torsdag 4 oktober 2012

Premiär för vår nya rapportserie "Metoder för företagshälsovården;" Första numret "att främja goda matvanor och fysisk aktivitet"

Vi påbörjar idag en ny rapportserie som heter "Metoder för företagshälsovården". Det är en skriftserie där vi gör korta sammanfattningar över metoders evidens där vi strävar efter att ge konkreta rekommendationer utifrån rådande kunskapsläge och korta tips till hur man tillägnar sig metoden.  Vår premiär rapport är en litteraturgenomgång av vetenskapligt publicerade studier över interventioner för goda matvanor och fysisk aktivitet i företagshälsovårdens regi. Resultaten visar att rådgivande samtal enligt metodiken”Motiverande samtal” i företagshälsovårdens regi visar goda effekter. Resultaten antyder också att bättre effekt nås där arbetsplatsen inkluderas. Läs mer och ladda ned rapporten
 Metoder för företagshälsovården; Att arbeta med att främja goda matvanor och fysisk aktivitet på arbetsplatser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar