torsdag 25 oktober 2012

Detta med hälsokontroller...........implikationer för företagshälsovården

Detta med hälsokontroller var tydligen en het potatis...... Cochrane rapporten fick mycket media där bla Previa var med och kom med kloka inlägg och mitt inlägg har fått en hel del responser. Varför är nu detta så hett kan man fråga sig? Jag tror personligen att man kanske blandar äpplen och päron när man diskuterar. För, det är viktigt att poängtera att Cochrane rapporten endast tar upp generella hälsokontroller på friska vilket inte har något att göra med tex de hälsokontrollerna som finns för vissa yrkesgrupper eller de screeningar som sker för riskgrupper med livsstilsrelaterad problematik där man efter screeningen har omfattande stödjande åtgärder för beteendeförändring. I Cochrane rapporten var det få studier som hade kontroll på om förändring av ex riskbeteenden  skett och i rapporten var huvudutfallet sjuklighet och död. Det absolut viktigaste budskapet denna rapport har är att enbart hälsokontroller utan uppföljning och omfattande stöd för livsstilsförändring har ingen effekt på framtida sjuklighet eller förtidig död. Att  stöd till personer i risk för att förändra beteenden leder till minskning av livsstilsrisker finns fortfarande som jag tidigare diskuterats viss evidens för.

Vilka implikationer har då detta på företagshälsovårdens arbete och arbetsgivarnas köp av tjänster? Ja, rimligtvis bör det vara att generella hälsoundersökningar skippas. Istället erbjuder man screening för risk individer och miljöer där omfattande stöd för förändring ges endast till de i risk under en rimligt lång uppföljningsperiod. Detta har vi prövat vetenskapligt i den sk AHA-studien där vi testade en metod för från screening till strukturerade evidensbaserade åtgärder både på individ och arbetsgruppsnivå. Resultaten var mycket goda både på hälsa, livsstil och tom företagens produktivitet.

Vi har under året arbetat med att anpassa och förenkla den metod som utarbetades för kunna fungera enkelt som en metod för företagshälsovårdens och arbetsgivarnas i det systematiska arbetsmiljöarbetet där hälsa ingår som en del. Är du intresserad av att vara med i utvecklingsarbetet och vara en av de företagshälsovårder som får pilottesta metoden är du välkommen att höra av dig till mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar