onsdag 3 oktober 2012

Implementeringsgruppens arbete

Gruppen som vi startat för att ta fram underlag för implementering av evidensbaserade metoder inom FHV har haft sitt andra möte. Insåg att jag inte riktigt informerat här om att man kan följa gruppens arbete via länken nedan . Jag har stora förhoppningar om denna grupp och är mycket glad över deltagarnas och deras respektive företagshälsors engagemang! Min vision är att vi nu startat upp en tvärprofessionellt team som skall arbete likartat eller kanske mer med inspiration från FHV läkarna i Holland. Där har ett antal implementeringsunderlag redantagits fram. Skillnaden med vår grupp är att den är tvärprofessionell bestående av aktiva kliniker från ett antal olika FHVoch att vi även kommer att göra ekonomiska beräkningar utifrån hälsoekonomiska vinster både från ett kundperspektiv och från ett investeringsperspektiv. Har ni ideer om metoder som är viktiga att ta in i gruppen kan ni höra av er här med ett inlägg eller via mail till mig irene.jensen@ki.se

Implementeringsgruppen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar