torsdag 18 oktober 2012

Generella hälsokontroller bör inte längre göras.......

I en alldeles ny rapport där man gått igenom det internationella vetenskapliga kunskapsläget är slutsatsen att hälsokontroller på friska individer inte har någon effekt på framtida ohälsa eller förtidig död. Den här typen av kontroller där man framförallt gör en screening men ofta kombineras med någon form av rådgivning är något som arbetsgivare ofta erbjuder sina anställda via företagshälsovården. Men, som jag tidigare skrivit om så finns det några sammanställningar som visar att hälsokontroller som kombineras med strukturerade insatser för beteendeförändring ger förbättringar av riskmarkörer.  Tidigare inlägg

Författarna till den nya  sammanställning rekommenderar att man inte längre skall erbjuda generella hälsokontroller.  Läs mer under länken
Effekter av hälsokontroller

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar