fredag 2 december 2011

Två veckor av datorfrihet

Efter en handoperation så har jag inte kunnat skriva något under de senaste veckorna och det var verkligen en annorlunda upplevelse. Inte ens min namnteckning gick att få till veckan efter operationen så arbetet fick omdisponeras till möten, inläsning av litteratur etc. Tankarna går onekligen till begreppet arbetsförmåga och hur beroende det är på vilken arbetssituation du har. I mitt fall där jag styr mitt arbete själv så var det inte så stora svårigheter att ändra så att jag fortfarande hade full arbetskapacitet men så är som vi vet inte fallet för många. Det är just detta som gör det så svårt att på ett rättvist sätt bedöma arbetsförmåga. Det är inte endast arbetets innehåll utan det handlar även om hur mycket du själv kan styra om och hur flexibel din arbetsplats och arbetsgivare är. Vi kan mäta hur tunga lyft eller hur mycket fingerfärdighet du måste ha för att klara av ditt arbete men det hjälper inte om man inte samtidigt tar in detta med möjlighet till förändring under perioden du har en nedsatt funktion för visssa arbetsuppgifter.

Nåväl åter i full funktion även för detta arbetsmoment så vill jag berätta att  vi nu har träffat representanter även för arbetstagarna för att diskutera behov, möjligheter och utveckling av företagshälsovård. Vi kommer nu att sammanställa våra diskussioner från våra möten med de olika parterna och även förhhoppningsvis få fram några priorieringspunktr utifrån detta material. Rapporten lägger vi ut på vårt kompetenscentras hemsida www.fhvforskning.se i början av januari.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar