torsdag 22 december 2011

Ett år med FHV programmet

Det första året av vårt forskningsprogram är snart till ände. Vi vill passa på att tacka alla för positiva kontakter och möten och för det stora intresset för att vara med och utveckla den vetenskapliga kunskapen inom området. Vår profil och nisch börjar mejslas ut vilket gör att vi tydligare kan skapa samverkan mellan de olika forskargrupperna som finns.

Mycket har hänt under första året bla; ett kompetenscenter för FHV har skapats www.fhvforskning.se , en enkät med kartläggning av möjligheterna för FHV att integrera  nya vetenskapliga fynd i sin vardagliga praxis ( rapport publiceras på hemsidan i början av 2012), en systematisk genomgång av evidensen rörande insatser på arbetsplatsen för att främja fysisk aktivitet (klar mars 2012), två disputationer med fynd som är användbara för oss i den fortsatta verksamheten och slutligen snart 1-2 nya forskare med anställning inom företagshälsovård som ytterligare kommer att stärka den brygga mellan forskning och praktik vi håller på att bygga upp.

Det kommande året inleds med att vi deltager på FHV konventet. Kom och möt oss där vi kommer att finnas på plats båda dagarna vid ett utställningsbord.

Med detta önskar jag och hela forskargruppen en God Jul och Gott Nytt år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar