onsdag 7 december 2011

så mycket spännande projekt så lite tid.....

Just nu har vi påbörjat processen med att formulera vilka ansökningar vi skall söka anslag för. Så många intressanta och viktiga projekt ide'er har vi både från oss själva och från personer från olika företagshälsovårder och andra organisationer inom området. Nu är vi i det svåra skedet att begränsa oss och prioritera vad vi ser som mest relevant, viktigt och genomförbart under de kommande åren. Allt ifrån genusforskning till förebyggande av stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen finns på vår lista. Det är ansökningar till AFA och FAS som är aktuella att påbörja nu.

Under de senaste veckorna har vi nu också haft två disputationer - grattis till doktor Cecilia Bergström som disputerade på metoder för att identifiera individer i risk för att utveckla långvarigt nedsättande ryggbesvär och grattis till doktor Iben Axen som disputerade på en data insamlingsmetod som kan användas för att exempelvis göra uppföljningar av en specifik insats, eller mäta livsstilsförändring etc. Avhandlingarna kan ni läsa mer om på vår hemsida www.ki.se/imm/iir

Julen börjar närma sig och idag hade vi jullunch tillsammans på Solnadals värdshus. Mycket bra julbord serverades där!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar