måndag 22 december 2014

Arbetsmiljöns påverkan på produktiviteten - nytt projekt!

Nu startar vi upp ett project med syfte att undersöka sambandet mellan den psykosociala arbetsmiljön och de anställdas prestation. Projektet genomförs under vårterminen och den första svenska rapporten är planerad till augusti 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar