måndag 22 december 2014

Utökat europeisk samverkan inom friska arbetsplatser och arbetshälsa

Vi har nu blivit antagna som Sveriges representanter inom det europeiska nätverket för work health promotion ENWHP. Det kommer att bredda vårt internationella nätverk och ytterligare stärka våra möjligheter att  få stöd i vårt nationella arbetet.  Det kommer också att ge oss ökade möjligheter att internationellt få genomslag och sprida kunskap och erfarenheter från vårt partnergemensamma arbete inom området.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar