fredag 13 februari 2015

Evidensbaserad riktlinje om hur man arbetar med alkoholfrågor på arbetsplatsen

Efter att ha lanserat "Riktlinjer vid ländryggsbesvär" och startat riktlinjearbetet om psykisk ohälsa och om Hälsoundersökningar planerar vi nu vidare för att ta fram riktlinjer för företagshälsovården när det gäller alkoholfrågor.

Nu bjuder in dig som arbetar inom företagshälsovården att medverka i denna riktlinjegrupp . Läs mer och anmäl dig på kompetenscentrats hemsida under aktuellt www.fhvforskning.se


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar