fredag 4 april 2014

Riktlinjer för förebyggande och efterhjälpande åtgärder för psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Nu har en prioriteringsgrupp skapats för Företagshälsans riktlinjer. Deltagare i gruppen är arbetstagar- och arbetsgivarparter. Syftet är att stödja riktlinjegruppens arbete genom att ge underlag för prioritering av vilka riktlinjer som är mest "akuta" att ta fram. Resultat av det första mötet för någon vecka sedan är följande prioriteringar- Prio 1: Psykisk ohälsa på arbetsplatsen; riktlinje för stöd i riskidentifiering och åtgärder på organisatorisk- såväl som individnivå . Prio 2: Hälsokontroller/samtal via företagshälsovård; finns någon modell som ger effekt och om så vad gör man. Prio 3: två riktlinjer på delad plats; Bullermätning och ljusergonomi.
Arbetar du inom företagshälsovård och är intresserad av att vara med i att utarbeta riktlinjer hör av dig till mig mail: irene.jensen@ki.se. Inbjudan att anmäla intresse för att medverka kommer att gå ut under april.
Den första framtagna riktlinjen om ländryggsbesvär finner du via länken Riktlinjer för ländryggsbesvär

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar