tisdag 15 april 2014

Skomakarens barn.......


Inför en presentation om Framtidens företagshälsovård som jag höll på Arbets- och miljömedicinska vårmötet förra veckan så gick jag igenom hemsidor för bolag inom företagshälsovård. Till min förvåning fann jag inte en enda som på sina hemsidor gjorde "reklam" /informerade om det interna arbetsmiljö- och hälsoarbetet! Det jag kunde finna var ex info om att man certifierats i arbetsmiljöarbete eller att man genomförde regelbundna Nöjd medarbetare etc men ingenting om det strategiska arbetsmiljöarbetet. Detta som man som FHV så starkt för fram och försöker sälja in hos arbetsgivare med argumentet att det skall gynna arbetshälsa och produktivitet! I en bransch som blöder - där man enligt 2012 års statistik får in i genomsnitt 1 miljon/anställd och år, vilket med en genomsnittslön på ca 45 000/mån ger efter lönekostnadspåslag lite drygt 100 000 kr/år och anställd kvar till alla andra kostnader än löner - borde det vara av yttersta vikt att jobba hårt med det interna arbetshälsoarbetet för att öka produktivitet. Kanske görs det, men för trovärdighetens skull borde det även synas tydligt utåt i form av beskrivningar om strategier, typ av insatser, resultaten av dessa, siffror över hur den egna personalen har det med arbetsmiljö och hälsan (sjukfrånvaro, andel med stress etc). Detta skulle förstås helst även kopplas till produktivitetsutvecklingen för att övertyga kunder om att man tror på det man gör och det ger resultat. Det kommer mer och mer från forskningsstudier om att det lönar sig att arbeta både förebyggande och efterhjälpande men om man inte själv jobbar med det trots att man säljer tjänsten– betyder det att man i inte själv är övertygad om att investeringen lönar sig?  Hur kan man då övertyga andra arbetsgivare/kunder om att det lönar sig?

Jag ser fram emot en utveckling mot mer tydlighet och öppenhet i hur och med vilka resultat FHV branschen arbetar med det interna strategiska och förebyggande arbetshälsoarbetet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar