fredag 24 januari 2014

Chefer med personalansvar vi behöver er!

Upprop från Malin:  Hej vänner! Jag håller just nu på med ett forskningsprojekt där jag behöver hjälp av ett antal mellanchefer (5-50 anställda under sig) för att testa en enkät som vi har tagit fram. I denna del av projektet vill vi att mellanchefer ska skatta hur sjukfrånvaro, sjuknärvaro och arbetsmiljöproblem påverkar olika yrkesgruppers produktion. Enkäten kommer efter att den har testats att ingå i ett större projekt där vi ska ta fram en modell för att räkna på kostnader och effekter av arbetsmiljöinsatser. Jag behöver ca 40 personer som kan testa enkäten. Maila mig (malin.lohela.karlsson@ki.se) om du tillhör målgruppen eller om du kanske känner någon som kan vara aktuell. Själva formuläret kommer vara klart att besvaras under mitten på februari men jag behöver identifiera gruppen inom kort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar