torsdag 10 oktober 2013

Kan motivationsarbete på arbetsplatsen påverka psykiskt välbefinnande?


Nu är vi inne i ett skede då det "ramlar ut" en massa resultat från studier vi har arbetat med. Nu kommer en ny studie från oss där vi utforskar förhållandet mellan förändringar i arbetsmotivationen och förändringar i psykiskt välbefinnande (utmattning och depression). Studien är utförd inom tillverkningsindustrin där medarbetare och chefer arbetade enligt AHA-metoden. Vi kunde visa att en ökning i arbetsmotivationen ger 1,5 år framåt en minskning av utmattningssymtom och därmed en förbättrad psykisk hälsa OCH att en minskade motivation leder till försämring i både utmattning och depressionssymtom.

Lärdom att dra av detta är att om man arbetar med att höja motivationen hos medarbetare så leder det även till att medarbetarna mår psykisk bättre - dvs du förhindrar stressrelaterad ohälsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar