lördag 16 november 2013

Betydelsen av att företagsläkaren tidigt diskuterar hinder för att klara av arbetet

I en alldeles ny artikel från Danmark kan man visa effekten av en enkel insats på företagshälsovården för anställda med ryggbesvär. Grund insatsen bestod av evidensbaserade råd och fysisk aktivitet. Genom att i företagsläkarens undersökning lägga till att även diskutera eventuella hinder för att klara av arbetet med den anställde så minskade man sjukfrånvaron.   Denna studie är ytterligare bevis på hur viktigt det är att tidigt ta upp frågan om arbete  och att göra det på ett konkret sätt genom att adressera vilka hinder den anställde upplever för att klara av arbetet.

Artikeln finner du här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar