onsdag 9 oktober 2013

Hur kan jag bedöma risken för funktionsnedsättande ryggbesvär hos mina patienter

I en studie från oss har vi undersökt om man på företagshälsovården kan använda det sk Lintons smärtformulär (ÖMSPQ) för att bedöma risken för nedsatt arbetsförmåga i form av sjukskrivning. Resultaten visar att ÖMSPQ på ett tillförlitligt sätt kan ge en bild av risken för att hamna i sjukskrivning så lång tid som 2 år framåt. Vi tittade också på om andra arbetsrelaterade faktorer ökar möjligheten att bedöma detta. Det enda av alla de faktorer vi prövade som ökade säkerheten i riskbedömningen var socialt stöd på arbetsplatsen. Slutsatsen är att en enkel mätningen med ÖMPSQ är en bra hjälp till att tidigt identifiera de individer med smärta som behöver både fysisk och psykiska insatser, sk multimodal insats. En viktig insats är att hjälpa individen att överkomma ev rädsla för smärtan och för att röra sig och att snabbt koppla in närmsta chef för att initiera åtgärder för att möjliggöra för individen att fortsätta arbeta trots smärtan. Företagshälsor har en unik möjlighet i detta att arbeta tidigt och nära arbetsplatsen - så utnyttja den!
Den första riktlinjen från Företagshälsans Riktlinjegrupp handlar om ländryggsbesvär och släpps den 16 december. Riktlinjen samlar ihop och beskriver utredning och insatser utifrån den forskning och evidens som finns idag. Vi planerar ett seminarium den 16 dec vid 14-tiden i Stockholm - så boka av den tiden så är du först på plan att få tillgång till riktlinjen. Mer info om seminariet kommer länge fram!

Här finner du vår artikel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar