måndag 30 september 2013

Vad kostar alkoholrehab ......

Alkoholproblem kan leda till ökad ohälsa och frånvaro bland anställda, risk för olyckor och arbetsrelaterade skador, vilket medför ökade kostnader för arbetsgivare och individ. Det finns stöd för att relativt okomplicerade behandlingsprogram kan genomföras av till exempel företagshälsovård. Utifrån denna kunskap har 15-metoden för kort alkoholbehand­ling utvecklats.
Snart kommer en första rapport där vi kartlagt kostnader för olika program för alkoholrehabilitering. De olika behandlingsalternativ är öppenvårdsprogram som idag erbjuds till medarbetare med alkoholproblem. Utöver kostnaderna för själva behandlingen har vi utifrån ett arbetsgivarperspektiv även tagit hänsyn till kostnaden för utebliven arbetstid i samband med alkoholbehandlingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar