tisdag 7 februari 2012

Nya projekt

Under januari har vi varit intensivt sysslesatta med att skriva forskningsansökningar till anslagsgivar. Sex nya projekt har vi på gång bla ett om metoder att förebygga stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen. Några andra projekt är ; att pröva en insats för att åtgärda mobbing på arbetsplatsen, att undersöka vad som kännetecknar framgångsrika team, implementering av fysisk aktivitet i arbetet, att utveckla enkla ekonomiska modeller för att beräkna effekter av arbetsmiljöinsatser. Alla dessa projekt kommer att ske i samarbete med företagshälsovård och arbetsgivare. Vi hoppas på god utdelning från anslagsgivarna på dessa spännande projekt och hör av oss med upprop om intresse för flera än de redan involverade att medverka i något av dessa från FHV eller arbetsgivare.

I övrigt är rapporten från den enkätundersökning  som vi genomförde om evidensbaserad praktik inom FHV i slutskedet - läggs ut på kompetenscentrats hemsida inom några veckor! Snart kommer också en skrift med sammanfattning och slutsatser från våra diskussionsmöten om företagshälsovården i framtiden  med FHV ledning, arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter - läggs även den ut på kompetenscentrats hemsida www.fhvforskning.se

Beslut om tjänsten som doktorand/post dok är taget och det blev en post dok (ergonom)och en doktorand (beteendevetare) på halvtid med klinisk anknytning till företagshälsovården. Beslutet är utskickat och överklagandeperioden går ut om några veckor. Vi för även diskusisoner just nu med en klinisk verksam företagsläkare om deltagande på deltid i några av våra projekt.

Slutligen så är vi nu i fullgång med att planer in en endagarskurs i Evidensbaserad praktik inom FHV. Planen är att genomföra den i slutet av augusti då vi fått input om att det är bästa tiden för FHV anställda att få tid för kompentesutveckling. Kursupplägg, tidpunkt och kostnad publiceras under februari.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar