torsdag 6 oktober 2011

Monte Barbarossa och 6 miljarder i produktionsbortfall

Efter att bestigit monte barbarossa, på anacapri sätter jag mig ned framför datorn för att dra upp stigen för framtidens företagshälsovård ur ett forskningsperpsektivet. Ända sedan åtminstone -90 talet har man på alla fronter varit överens om vikten av förebyggande och hälsopromoverande arbete inom företagshälsovård. Man har också varit överens om, åtminstone när man läser dokument från ILO - international labour organisation - att arbetsmilljö och arbetshälsa är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv - där samhället, arbetsgivare och de anställda har ansvar för att skapa och bevara hälsa och överlevnad både från perspektivet arbete och miljö. En del har hänt men fortfarande så uppger var femte anställd att man varit sjuk pga av arbetet enligt senast arbetskraftsundersökningen. Cirka 2% uppger att de varit sjukskrivan minst 5 veckor senaste året pga av arbetsrelaterad ohälsa. Detta är inte bra varken för den anställde, arbetsgivaren eller samhället. En snabb kalkyl av produktionsbortfall pga av detta visar att vi i Sverige i förlorar ca 6 miljarder i produktionsbortfall per år enbart på den arbetsrelaterade ohälsan. Vi behöver alltså samla oss för en gemensam ansträngning där vi konkret börjar handla utifrån det vi varit överens om, som sagt, sedan länge. För att genomföra förändring krävs vilja att ändra, mod att våga pröva nytt, resurser för att kunna pröva nytt och inte bara ord - så - från ord till handling!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar