fredag 7 oktober 2011

Ny rapport som visar att prevention på arbetsplatsen är lönsamt

Att prevention är lönsamt är något som många sagt och förutsatt utan att egentligen ha några belägg för det rent vetenskapligt utan man har utgått ifrån att sunt förnuft säger att det borde vara det åtminstone ur ett samhällsperspektiv. I vår studie, AHA-studien, kunde vi visa att arbetsgivarens investering på förebyggande av ohälsa och sjukfrånvaro betalade  sig. Den sk pay off tiden, den tid det tar för arbetsgivaren att få tillbaka pengarna som spenderat,  var endast 8 månader, arbetsförmågan förbättrades med upp till 10% och för varje investerad timme så fick man tre timmar tillbaka. Nu har en ny studie från  ISSA kommit som visar att för varje investerad euro i preventiva insatser på arbetsplatsen så får du 2 Euro tillbaka. Det börjar alltså äntligen komma fler studier som visar på hur det faktiskt förhåller sig som kan ge bra stöd för arbetsgivare och företagshälsovård att verkligen börja finna samarbete kring tidiga och preventiva insatser. Läs rapporten The return on prevention: Calculating the costs and benefits of investments in occupational safety and health in companies , du finner den under länken nedan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar