torsdag 22 september 2011

Företagshälsa vs företagshälsovård

Vilken roll har företagshälsovården idag? Vilken roll vill företagshälsovården ha idag? Vilken roll vill arbetsgivare och arbetstagare att företagshälsovården skall ha? Efter att  under detta år mött ett stort antal aktörer så är min uppfattning att både arbetsgivareoch företagshälsovården vill ha något annat än det som köps och säljs inom företagshälsovård idag! Det är fortfarande mycket fokuserat på individ och hälsa. Det förebyggande och promoverande arbetet är svårt - dels att veta vad det är man kan göra som är effektivt inom olika områden dels att motivera arbetsgivareatt betala för något som inte ännu är något problem. Jag skulle heller inte vilja betala för något som jag inte kan få "garantier" för att det verkligen fungerar. Du köper inte en TV utan att se till att du båda har grundgaranti och i många fall extra garanti för oförutsedda olyckor  mao du ser verkligen till att du har garantier på att det du köper verkligen skall fungera. Ur det perspektivet kan man förstå denna diskrepans mellan vad som köps och vad som önskas köpa. Individ och ohälsa är något som vi inom vård och omsorgsyrken utbildats mest inom, det är också något som är mer beforskat än förebyggande och promoverande speciellt på grupp/organisationsnivå. Rör vi oss till området psykosocial arbetsmiljö med allt det inkluderar så är det ännu mindre beforskat på åtgärdssidan. För att företagshälsovården skall kunna möta arbetsgivares behov av att erbjuda hälsosamma arbetsplatser behövs en stor kraftsamling för att utveckla och vetenskapligt utvärdera metoder för denna typ av insatser och att insatserna utvärderas utifrån effekter på hälsa, arbetsmiljö och företagsekonomi. En omedelbar åtgärder för att påbörja detta bör vara att verksamheterna bygger upp ett strukturerat it-baserat enhetligt uppföljningssystem för genomförda  åtgärder och insatser och dess effekter. Ett sådant system skulle kunna ligga under föreningen svensk företagshälsovård och vara till nytta för alla FHV. En annan är att personalen ges möjligheter till att arbeta nära vetenskap enligt sk evidensbaserad praktik.

1 kommentar:

  1. Hej Irene, jag delar din uppfattning om att det behövs strukturerade system för åtgärder/insatser och vilka effekter detta gett.
    Om det ska ligga under föreningen vet jag inte men vi skulle janske kunna vara med och tillsammans med dig och forskningen initiera ett sådant försök. Vi tar upp tråden framöver....

    Lasse Hjalmarson, FSF

    SvaraRadera