onsdag 6 maj 2015

Hälsokontroller och psykisk ohälsa.....

Boka in den 14 september 2015 - då lanserar vi de två kommande riktlinjerna från företagshälsans riktlinjegrupp. De handlar om:
Förebygga och åtgärda psykisk ohälsa på arbetsplatsen
Hälsoundersökningar

Seminariet kommer att hållas i Stockholm och vara en heldag. På förmiddagen är programmet riktat till alla intressenter som vill informera sig om detta. Eftermiddagen är upplagd som praktisk vägledning i hur man arbetar och för in riktlinjen i den egna verksamheten.
Mer information och anmälan kommer innan sommaren. Håll utkik på vår hemsidan www.fhvforskning.se och vårt nyhetsbrev som du kan anmäla dig till på hemsidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar