torsdag 6 november 2014

Hälsoundersökningar med uppföljande insatser minskar sjukfrånvaro!

 

Nu är rapporten här! Vi har kartlagt det internationella vetenskapliga kunskapsläget  om hälsoundersökningar via arbetsplatsen.  Översikten visar att man kan rekommendera hälsoundersökningar med efterföljande insatser på arbetsplatsen som ett sätt för att bland annat minska sjukfrånvaro. Enbart hälsoundersökningar saknar däremot effekt. Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar