tisdag 18 november 2014

Att förebygga mobbning på arbetsplatser

Vilka signaler skall jag uppmärksamma som chef? Hur skall jag kunna undvika att mobbning uppstår på arbetsplatsen? I en ny rapport från oss författade av Christina Björklund m fl har man undersökt riskmarkörer för framtida mobbningproblematik på arbetsplatsen. En checklista har utarbetats som stöd I det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Läs mer här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar