måndag 6 augusti 2012

Då är det dags igen...

Hej alla. Nu är jag åter efter semestern och arbetet börjar igen. Mycket roligt händer i höst. Vår nystartade implementeringsgrupp fortsätter att formera hur vi skall arbeta tillsammans. Praktiker från ett flertal företagshälsor finns representerade. Glädjande besked om finansiering kom i Juni. Vi fick 1 miljon kronor från FAS för att täcka resekostnader och till viss del lönebortfall för de som så modigt tagit sig an utmaning att formera något alldeles nytt för svensk FHV. Det finns en del internationell forskning om hur man kan arbeta på detta sätt som vi säkert kan ha nytta av.

Vi skall även starta upp projektet med att hitta bra sätt att mäta produktivitet. Vi startar projektet där vi jämför egen skattad prestation med faktisk objektivt mätt prestation. Där har vi påbörjat samarbete med Feelgood.

Fortsatt utvärdering av den nationella rehabiliteringsgarantin där vi fått uppdraget att titta på vad som utmärker framgångsrika team. Där söker vi en post doc - annonsen går ut under nästa vecka. Välkommen med ansökningar!

Rapport om effektiva tidiga insatser för ryggbesvär kommer i höst. Vi har jämfört yoga, funktionell träning och endast råd om träning. Projektet har genomförts i samarbete med Previa, Feelgood, Friskis och Svettis samt Institutet för medicinsk yoga.

Ytterligare rapport i höst är den om effektiva insatser för livsstilsförändringar via FHV - framförallt fysisk aktivitet och kost.

Det var några av de saker som händer här. Välkomna tillbaka från semestern!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar