tisdag 14 augusti 2012

Att ha eller inte ha - arbetsförmåga

Arbetsförmåga är ett begrepp som ständigt är på tapeten. Den skall kunna "mätas och vägas". Men tänk om det är så att hur vi än försöker få fram METODEN att fånga detta svåra så lyckas vi inte. Arbetsförmåga är beroende av så många olika faktorer inte minst av hur varje individ reagerar på dessa faktorer. I en rykande färsk artikel om arbetsförmåga, från bla en av våra medarbetare Charlotte Wåhlin, närmar sig författarna detta område. Artikeln beskriver teoretiska perspektiv på arbetsförmåga och ger även en översikt över faktorer som vetenskapligt har visat sig ha betydelse för arbetsförmåga. I en uppföljande artikel kommer man att beskriva mer konkret metoder för att bedöma arbetsförmåga.

Nås på följande länk:
Svensk artikel om arbetsförmåga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar