måndag 13 oktober 2014

Utbildning om utredning och behandling av ryggbesvär

Nu ligger vår web-utbildning om företagshälsans riktlinjen för ryggbesvär. Den är tänkt att ge stöd för att arbete enligt de evidens-baserade rönen som beskrivits i riktlinjen. Utbildningen består av kort inspelade föreläsningar som du kan gå igenom lite då och då och vid behov. Vi tar tacksamt emot synpunkter på utbildningen för att hjälpa oss att utveckla den till att bli ännu bättre. Du når utbildningen genom att klicka på länken:
Web utbildning om företagshälsans riktlinje för ryggbesvär

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar