torsdag 15 maj 2014

Belastningsergonomisk riskbedömning

Idag är jag pratsam men lägger inläggen i två olika för de är båda lika viktiga. Från Uppsala har det kommit en bra sammanställning över belastningsergonomiska metoder för riskbedömning. Rapporten gör inte anspråk på att vara en sk systematisk sammanställning där alla metoder täcks in och värderas utifrån vetenskapliga belägg utan med författarnas egna ord 
"vi har valt att belysa ett antal olika metoder som är vanligt förekommande och som vi bedömt vara relevanta i en ergonoms verktygslåda"
Rapporten ger en bra sammanställning med kort information om metoder och ger dessutom uppgifter om hur och var man hittar metoderna och manualer. Du hittar rapporten här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar