onsdag 23 januari 2013

Motivation för arbetsgivare och anställda att arbeta med hälsopromotion

Det har kommit två nya sammanställningar från EU om hälsopromotion. Sammanfattningen av kunskapsläget är enligt rapporterna att hälsopromotion är efffektivt för att förbättra hälsa och sjukfrånvaro. Författarna betonar att hälsopromotion inte endast är individuella insatser för livsstilsförbättring utan det innefattar även insatser på organisations och arbetsplatsnivå. Huvudslutsatserna i rapporten för att motivera för och lyckas bra med hälsopromotion är att både arbetsgsgivaren och de anställda är med från början i planering och beslut om insatser, insastser bör ske på både individ och organisationsnivå, hälsopromotion måste inledas med en kartläggning av hälsa och arbetsmiljö för att sen följas av skräddarsydda insatser både på grupp och individnivå.
Gå till rapporterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar