måndag 10 september 2012

Tidiga insatser i arbetslivet för alkoholberoende

I vårt forskningsprogram om företagshälsovårdens metoder ingår Ulric Hermansson, välkänd alkoholforskare som forskat kring riskbruk och insatser i arbetslivet för alkoholberoende. Han har ingått i en europeiska expertgrupp som granskat kunskapsläget om hur alkohol påverkar arbetsförmåga och produktivitet. Sammanfattningsvis så visar forskningen att alkohol har en stor påverkan på arbete och produktivitet och att insatser för detta bör vara i ett sammantaget sammanhang av livsstilsundersökning och stöd. Viss stöd finns för screening och återkoppling.
Rapporten hittar du på vår hemsida /www.fhvforskning.se
 
 
Ännu en nyhet inom detta område är att regeringen har beviljat projektmedel till Stiftelsen Arbetslivsforum för att Sveriges Företagshälsor i samverkan med vår enhet vid Karolinska Institutet samt Riddargatan1/Centrum för psykiatriforskning under 2012 ska stödja företagshälsovårdens arbete med tidiga insatser i arbetslivet mot alkoholproblem. Metoderna för tidigt behandlingsstöd utvecklas och företagshälsovården kompetensutvecklas. Stödet förväntas att gälla även 2013-2014 under förutsättning att riksdagen beviljar medel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar